Oferta

Zakres naszych usług, wspołpraca z innymi, propozycje wspołpracy

Badania Kierowców

Kandydatów na kierowców zawodowych
Osób pracujących na stanowisku kierowcy wszystkich kategorii
Kierowców taxi
Kierowców pojazdów służbowych
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
Kierowców sportowych oraz innych.
SKIEROWANYCH PRZEZ POLICJĘ ZA
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Spowodowanie wypadku drogowego
Przekroczenie limitu punktów karnych

Badania Operatorów

Wózków widłowych /spalinowych i elektrycznych
Sprzętu budowlanego:
  1. Koparko-ładowarek
  2. Koparek
  3. Ładowarek
  4. Suwnic
  5. Maszyn w ruchu
  6. Dźwigów
  7. Podnośników
  8. Platform hydraulicznych
  9. Maszyn i urządzeń do pracy na wysokościach
  10. Inne

Inne badania specjalistyczne

Osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską, sportową
Kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika
Inspektorów i kandydatów na detektywów
Osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie materiałami wybuchowymi
Strażników miejskich oraz kandydatów na strażnika miejskiego