Badania kierowców

Badanie składa się z dwóch etapów

1. Z CZĘŚCI PISEMNEJ

Testy pisemne określające m.in. cechy temperamentu, osobowości, poziom sprawności umysłowej, podzielność uwagi itp.

2. Z CZĘSCI NA APARATURZE

Część badania wykonywana na aparaturze sprawdzająca sprawność psychomotoryczną

Badania przeprowadzamy na sprzęcie z aktualnymi, wymaganymi standardami.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą:
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy
 • Skierowanie na badania
  (jeżeli się takie otrzymało)
 • Okulary bądź soczewki
  (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)
W dniu badania należy być:*
 • Wypoczętym
 • Trzeźwym
 • Po umiarkowanym posiłku
 • W stanie ogólnego dobrego zdrowia i samopoczucia

* Psycholog ma prawo odmówić przeprowadzenia badania osobie chorej, będącej w złym stanie psychofizycznym lub pod wpływem alkoholu. W uzasadnionym przypadku psycholog może skierować osobę badaną na dodatkowe konsultacje lekarskie (okulista, neurolog, psychiatra itp.).